112

112 става достъпен за хора със слухови и говорни увреждания

Номерът за спешни повиквания 112 ще е достъпен за хора със слухови и говорни увреждания. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Промените бяха приети единодушно, с 92 гласа „за“. Достъпът на хора с увреждания трябва да се осигури от министъра на вътрешните работи. Срокът е до една година от влизането в сила на измененията.

Обмисля се създаване на мобилно приложение за достъп до системата 112. То ще бъде разработено съвместно с мобилните оператори.  Ще се осигури безплатен интернет достъп за приложението.

Според вносителите от левицата новите текстове ще засегнат около 100 000 български граждани с увредени слухови и говорни възможности.

112 nomerПрактиката в други страни

В други чужди страни е създаден номер, различен от 112, на който да се изпращат кратки текстови съобщения.

Подобна е практиката в Естония, Швеция, Дания, Великобритания и Франция.

В тези държави са въведени допълнителни специални номера, например номер 114 във Франция и 999 във Великобритания. Тези номера са предназначение да приемат текстови съобщения и да осъществяват контакт с пострадалия и с компетентните служби за спешно реагиране.

 

- реклама -