11 затворници са помилвани през последните 2 години

Повече от 380 осъдени са поискали помилване през миналата година. Това съобщи пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова. По всички молби, с изключение на 4, вече има произнасяне. От 2017 до момента са помилвани едва 11 души. Като тревожна тенденция от комисията по помилванията отчитат факта, че голяма част от хората, които искат помилване, вече са се възползвали от процедурата за съкратено съдебно следствие и присъдите им са били редуцирани.

Освен това експертите от комисията коментираха, че при тях попадат все повече случаи на домашно насилие или престъпления, извършени от малолетни. По думите й 3/4 от осъдените не разбират какъв е проблемът да пребиеш жена си и биха го направили пак.   

Все повече осъдени ежемесечно подават молба с настояване за помилване.

Дори при отрицателен отговор на молбата им, осъдените не се отказват и подават нови искания за помилване. Много от затворниците решават, че ако някой със сходни характеристики е получил помилване, такова им се дължи и на тях.

Рецидивисти най-често искат помилване.

Основно молбите, които постъпват в Комисията по помилванията, са от извършители на дребни престъпления, но повтаряни по 10-15 пъти. Голям процент от тях са с мотив за влошено здравословно състояние, а това е и причината при повечето от 11-те помилвани за последните две години.

Молби от хора с психични проблеми.

Вицепрезидентът обясни, че не малък процент от молбите са на лица с психични отклонения. Практиката е, когато те са доказани, помилването да не бъде разрешавано. Причината – докато са в затвора тези хора получават пълни медицински грижи и имат достъп до скъпо струващи лекарства, за да се подържа състоянието им.

Един помилван през последните 2 години е извършител на умишлено тежко престъпление.