ски

Равносметката: За първите три месеца на годината с 20% са се увеличили чуждите туристи

За периода януари-март 2017 г. посещенията на чуждестранните туристи са се увеличили с 20% спрямо същия период на миналата година. По данни на БНБ ръст има в приходите от международен туризъм от 16% за месеците декември 2016 г.-февруари 2017 г. спрямо декември 2015 г.-февруари 2016 г.

Данните бяха изнесени по време на пресконференция на служебният министър Стела Балтова.

Към днешна дата приходите от договорите за наеми на морски плажове са 6 448 481 лв.

През тези три месеца работихме на принципите на приемственост и последователност. Това каза служебният министър на туризма Стела Балтова.

България разполага с качествен, иновативен и конкурентоспособен туристически продукт. Необходим е човешки ресурс, който да работи и да го промотира, както и да го предлага. Работещите в туризма трябва да са активни непрекъснато, подчерта министър Балтова.

Министър Балтова посочи, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е била един от основните й приоритети, но към момента все още се очаква произнасянето на КЗК. Тя изрази увереност, че следващото правителство ще съумее да я осъществи и да я приложи на практика.

За периода на служебното правителството са регистрирани 46 туроператора и туристически агента и 11 туристически сдружения. Издадени са 1183 идентификационни карти на правоспособни екскурзоводи, сертифицирани са 20 СПА центъра.

По темата за плажовете министър Стела Балтова съобщи, че към днешна дата приходите от договорите за наеми на морски плажове са 6 448 481 лева, което е двойно спрямо миналата година, а 241 275 лева са приходите от договорите за концесии. Във връзка с морски плаж „Слънчев бряг-север“ стана ясно, че има издадена заповед от областния управител на Бургас, който на 5 май ще изземе плажа от вече бившия концесионер.

- реклама -