10 животни с невероятно дълъг живот (СНИМКИ)

10. Сухоземна костенурка

Сухоземните костенурки (Testudinidae) са семейство влечуги от разред Костенурки (Testudines). Сухоземните костенурки са семейство с предимно африкански и азиатски представители, но отделни видове се срещат в Европа, както и в Северна и Южна Америка. В България се срещат следните два вида: Testudo graeca – Шипобедрена костенурка и Testudo hermanni – Шипоопашата костенурка. И двата представителя на рода, срещащи се на територията на България, са защитени от закона. Опасност за оцеляването им е вярването, че кръвта им помага за лечението на различни болести, както и употребата им за храна от някои етнически малцинства и народи. Въпреки популярния мит относно лечебните свойства на кръвта от костенурка, научните факти свидетелстват, че консумацията ѝ може да причини множество инфекциозни заболявания. Известно е, че някои видове достигат до повече от 150 години, като най-старата записана в историята е била костенурката кръстена Туи Малила, умряла на 188 годишна възраст.

800px-Tortoise_head

9. Речна перлена мида

Речна перлена мида (Margaritifera margaritifera) е сладководна едра речна мида от семейство Margaritiferidae. Разпространен в Северното полукълбо в бистри и богати на варовикови соли води. Поради специфичността на размножаването е свързан с наличието на балканска пъстърва и сьомга. Видът е с най-голяма продължителност на живота сред сладководните мекотели. Регистрирани са екземпляри на възраст до 250 години.

800px-Three_Mussels_Margaritifera_margaritifera_in_hand

8. Кои 

Риба. Известна още като Брокатен шаран (Cyprinus carpio haematopterus), е подвид опитомен шаран, който се използва за декоративни цели в открити водоеми или водни градини. Получен е в резултат на дългогодишна селекция в Япония и Китай. Обитава води с неутрално или леко алкално рН 7-7,5 и температура около 10–24 °С. На дължина достига максимален размер до 120 cm. Най-възрастната риба Кои е била с името Ханако, живяла до 226 годишна възраст, била изгорена през 1777 година.Koi Fish - Colourful Photos (23)

7. Vestimentiferan Tubeworms (Морски тръбни червеи)

Този специфичен вид тръбни червеи се откритва предимно в северната част на Мексиканския залив. Те могат да съществуват до 250 годишна възраст.

photo8

6. Гренландски кит

Гренландските китове (Balaena mysticetus) са вид едри бозайници от семейство Гладки китове (Balaenidae). Живеят в Северния ледовит океан. Имат масивно тъмно тяло без гръбна перка и достигат 20m дължина. Максималната им маса е около 130t, като по този показател са на второ място сред животните с най-голяма маса след синия кит (Balaenoptera musculus). Един кит кръстен Бада, се приема, че е бил на възраст около 211 години, но някои специалисти мислят, че може да е бил и по-стар – на 245.

Bowhead whale1

5. Червен морски таралеж

Този вид морски таралеж, въпреки, че се твърди че живее до 30 годишна възраст, някои изследователи са открили, че може да живее до 200 годишна възраст.

red-sea-urchins

4. Rougheye rockfish

Rougheye Rockfish са дълбоководни риби, живеят между 31° и 66° северна ширина, в Северно Тихия океан, и по-специално по крайбрежието на Япония. Известно е, че достигат до 205 годишна възраст.

Shortraker2

3. Arctica islandica

Arctica islandica е соленоводна мида от семейство Arcticidae и единствен съвременен вид от древния род Arctica. Видът обитава северните части на Атлантическия океан и южните на Северния ледовит океан от бреговете на Испания до северното крайбрежие на САЩ. Arctica islandica се храни посредством филтрация на детрита и планктона. Разделнополови организми са, оплождането е външно, а ларвата е велигерова. През 2007 г. е установено, че представител на вида е доживял на възраст до 405 – 410 години. Това е установено по метода склерохронология, чрез който са изброени пластовете на черупката, подобно на годишните кръгове при дърветата. Тази възраст нарежда вида сред едни от най-дълголетните видове на Земята.DSC09086

2. Antarctic sponge (вид воднa гъбa)

Има някъде между 5 и 10 хиляди вида водни гъби, като по-голямата част от тях живеят между 3 ​​месеца и 20 години, а други достигат да живеят векове наред. В Антарктика този вид гъба, освен че живее много по-дълго е един пример за дълголетие – 1550 годишна възраст.

antarctic-sponges

1. Медузи

Медузите (Medusozoa) са подтип безгръбначни животни от тип Мешести, обитаващи солените, или много по-рядко, сладките води. Те са сред първите многоклетъчни животни. Появили се преди повече от 700 млн. години. Най-голямата открита от хората медуза тежи 381 kg. Медузите нямат мозък, но нервната им система им позволява да усещат и да реагират бързо на външни дразнения, като светлина и разни миризми.

Хранят се с малки риби или зоопланктон, които улавят с пипалата си. Трябва да се избягват в морето, защото изпускат отрова, която дразни кожата. Кубовидната медуза е много опасна – инжектира отровата си, поразяваща нервната система и кръвните клетки. Някои учени твърдят, че инжектирането на тази отрова и въздействието и се равняват на най-голямата болка, която може да изпита жив човек. Популацията и бързо се разраства и досега се откриват все повече и повече видове.

Медузите имат подвижен начин на живот. Слоят пихтиесто вещество между ектодермата и ендодермата е много дебел. Тялото им има форма на чадърче, а устата е от долната страна. Около нея има 4 къси дебели пипала, с които медузите улавят жертвите си. По ръба на чадърчето има тънки пипалца със сетивна функция.

Медузите се движат активно, изпълвайки стомашната си празнина с вода и изхвърляйки я като свиват тялото си. При това движение тялото им рязко отскача в противоположната посока. Този начин на движение се нарича реактивен.  При някои видове водата е 97 % от масата на тялото. Живеят и в топли, и в студени (арктически) морета. В Черно море живеят 2 вида — медузата ризостома и Ушатата медуза аурелия.

Медузата е замислена и се развива като създание, обаче, когато достигне определена възраст може да се върне обратно към етапа на полип и да започне съществуването си още веднъж. Това може да бъде обяснено по следния начин: примерно човек на 50 годишна възраст се трансформира отново в дете. Това означава, че медузите могат да бъдат наречени безсмъртни.

- реклама -