10 лв. глоба за невзета касова бележка, но не плащаш стока или сметка, ако не я издадат

10 лв. глоба за невзета касова бележка, но не плащаш стока или сметка, ако не я издадат. Двойно се вдига санкцията за липса на фискален бон.

10 лв. глоба да плаща всеки купувач, който не изисква или не си получава  касовата бележка и не я съхранява до напускането на обекта, който я е издал. Това предлага финансовото министерство с промяна в Закона за ДДС.

Санкцията в момента е 5 лв.,

но контролът над потребителите е слаб. Идеята за удвояването е и купувачите да упражняват контрол над търговци и производители, за да се свива сивата икономика. Поправката предвижда глобата да се събира на място в обекта от данъчни инспектори.

Двойно се вдигат и санкциите за търговци, които не издават фискални бонове, гласят нови текстове. Ако са физически лица,

от догодина глобата става 1000 лв.

вместо сегашните 200 лв. Ако нарушителят е фирма, вместо сегашните 1000 лв. санкцията става 4000 лв.

Едновременно с наказанията за потребителите са предвидени и стимули за тях и санкция за недобросъвестния търговец. Финансовото министерство предлага при неиздаване на касова бележка купувачът да има право да откаже да заплати стоката или услугата. Миналата година сходно предложение бе внесено само за заведенията, но бюджетната комисия отказа да го гласува, като основният аргумент беше, че се прилага само към един бранш, а не към всички.

Неиздаването на фискален бон е най-честото нарушение, което откриват данъчните инспектори при проверките си. По тяхна преценка те имат право да запечатат обекта. На сайта си приходната агенция обявява пълен списък на нарушителите още преди да бъдат затворени обектите им.

Предприемчиви търговци обаче намират изход и от такава санкция. Тъй като много от тях са под наем, една от най-честите хватки например бе

да се прехвърлят на друг наемател договорите

заедно с касовия апарат. Така обектът заработва отново до дни, като при проверките новият наемател обяснява на инспекторите, че той няма нищо общо с нарушителя.

Заради масовостта на подобно заобикаляне на закона от 2019 г. бе въведено създаването на специален регистър на запечатаните обекти, които биват отваряни и излизат от списъка, след като се плати глобата. А поправка в закона пък позволи на данъчните за обектите, влезли в списъка, да търсят глобата от новия наемател или собственик.

Данъчните инспектори имат право заради неиздаване на касова бележка да затворят обекта за един месец едновременно с налагането на глобата.

- реклама -