10 фирми искат да строят „Хемус“ между Ябланица и Боаза

10 ценови оферти за проектирането и строителството на малко под десет километра от автомагистрала „Хемус“ са отворени днес в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектът е за участъка от 9.3 км между Ябланица и Боаза.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 80 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 910 дни

Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица – 2 м, водещи ивици и банкети.

Предвидено е изграждането на 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път Брестница – Съева дупка.
Ще бъде изградена и етапна връзка при километър 87+600 с път I-4 Коритна – Белокопитово за проектна скорост 60 км/ч.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

- реклама -