10 български думи, които ги няма в нито един речник, но ги чуваме постоянно!

От Creativu.org създадоха изображения, показващи минимална част от българския (непризнат от речника ни) колорит. Вижте 10 култови български думи, които, макар да липсват в писмения ни речник, са се вкоренили дълбоко в разговорната ни реч.

Замислете се колко от тях използвате и дали означават точно това, което вие си представяте

01_1441887012 02_1441887013 03_1441887013 04_1441887556 05_1441887013 06_1441887013 07_1441887018 08_1441887018 09_1441887019 10_1441887019

- реклама -