Тревожни данни: Детската смъртност у нас е висока, пушим и пием много

Ананиев Хинков кръгла маса здравеопазване смъртност
Раждаемостта в страната продължава да намалява, а смъртността – да расте.

Намалява  детската смъртност, но тя все пак запазва високи стойности спрямо останалите държави от ЕС. Продължителността на живота в България също се увеличава, но все още 7 години ни делят от средната продължителност в държавите от ЕС.

Данни от проведено изследване в 139 държави пък показва, че сме на 9 място по консумация на алкохол и на едно от челните места по тютюнопушене, като в България жените пушат повече от мъжете.

Това стана ясно на кръглата маса на тема: „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“. Данните изнесе директорът на Националния център по обществено здраве и анализи доц. д-р Христо Хинков.

Българското здравеопазване е изправено пред редица предизвикателства, свързани с влошените показатели на здравно-демографското състояние на населението. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

 

Домакин на събитието е парламентарната Комисия по здравеопазване, а в нея участие взеха депутати, представители от Български лекарски съюз (БЛС), Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и много медицински специалисти.

„Ние сме предприели мерки, програми и политики, които са залегнали в нашият стратегически документ – Национална здравна стратегия 2020. Първият приоритет е създаване на условия за здраве на всички през целия живот. Мога да отчета, че в това направление сме постигнали напредък най-вече в областта на детското и майчино здравеопазване. През последните години се подобриха условията и апаратната осигуреност на структурите, които обслужват този сектор“, подчерта министър Ананиев.

Той отчете, че благодарение на взетите мерки стойностите на смъртността при майките и децата в България са паднали под средния европейски показател.

Здравният министър допълни, че приоритет на стратегията е и изграждане на ефективна и справедлива здравна система.

Министерството декларира готовност и да работи за развитието на човешкия ресурс в системата, както и за доброто обучение и квалификация на медицинските кадри.

Като важна стъпка за опазване на здравето на гражданите министър Ананиев отчете и недопускането на разпространение на ваксинно-предотвратими заболявания и обяви, че тази година е била стартирана обществена поръчка, която да осигури ваксините за следващите 5 години.