Решено! БСП ще гласува „против“ Истанбулската конвенция

БСП Нинова Станишев Истанбулска конвенция против гласуване
БСП няма да подкрепи Истанбулската конвенция.

След близо 5 часа обсъждане Националният съвет на БСП възложи на парламентарната група „БСП за България“ да гласува против ратифицирането на Истанбулската конвенция.

„За“ отпадане на ратификацията са гласували 61 души, „против“ – 25 и 7 са се въздържали.

Заради конвенцията по-рано днес в остър сблъсък влязоха президентът на ПЕС Сергей Станишев и лидерът на социалистите Корнелия Нинова. Станишев обяви дискусията за изкривена и обясни, че няма такова нещо като трети пол в конвенцията. След което предупредил червените, че решението им ще има сериозни последици.

Това няма да е първия път, в който позициите на ПЕС и БСП се разминават, отвърнала му Нинова. И напомнила, че така е било и по отношение на квотите за мигранти, СЕТА и санкциите срещу Русия. Националните ни интереси диктуват по важни въпроси да имаме различни позиции, обяснила соцлидерката.

Още в началото на годината Нинова и Изпълнителното бюро на партията излязоха с позиция против конвенцията.

Обединени патриоти също се обявиха против приемането на конвенцията. Те заявиха, че няма да я подкрепят в зала при гласуване, независимо, че са част от управляващата коалиция. Воля на Веселин Марешки също ще я отхвърли, а ДПС са разделени и все още не са взели решение. От ГЕРБ също има депутати, които няма да я подкрепят.

Ето и пълният текст на позицията на БСП:

ПОЗИЦИЯ

на Националния съвет на Българската социалистическа партия

по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

Националният съвет на Българската социалистическа партия:

 

          – като подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека;

          – като възприема, че насилието срещу жените, представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова;

          – като отчита, че в обществото продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени;

          – като подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъдие;

          – като има предвид, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват;

          – като отчита, че гражданското общество, и по-специално организациите на жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкрепяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин;

          – като се води от убеждението, че само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените  и последствията от него;

като подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете

 

РЕШИ:

 

БСП да предложи и внесе в Народното събрание  конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба  с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие:

  1. Промени в наказателното законодателство за най – строго преследване и наказване на насилниците;
  2. „Домашното насилие” да бъде инкриминирано;
  3. Да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице;
  4. Да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала”;
  5. Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по – високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения на заповеди;
  6. Да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност.

 

В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно.

 

ПГ на „БСП за България“ не подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.