Промените в Закона за шума минаха на първо четене в парламента

Валери Симеонов, закон за шума промени контрол
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита от шума в околната среда.

Вносител на законопроекта е Министерски съвет, а най-големият негов поддръжник е вицепремиерът Валери Симеонов. Най-общо нормативните промени са в три основни групи.

На първо място се определя реда за издаване на разрешителни за работното време от общините, проверката на място за нивото на шума и сроковете за проверки, съобразени с нуждите на бизнеса. Определят се сроковете за отстраняване на нарушенията, както и правомощията на РЗИ и общините. Предвидена и конкретна наредба за параметри и нива на шума.

На второ място се въвежда забрана за шумни дейности при зареждане на търговски обекти и озвучаване на открити площи, като забраната за озвучаване е за периода 23:00-08:00 часа, с изключение на гари, автогари, аерогари и системи за предупреждение при бедствия.

Контролът в периода 23:00-08:00 часа се възлагат на МВР, с възможност в този период нарушенията да се прекратяват от полицията. Размерът на санкциите се увеличава почти двойно.

„За съжаление десетилетия на този въпрос не се обръщаше достатъчно внимание. Нормативната база беше несъвършена. Волно или неволно, практически законът нямаше възможност да бъде прилаган резултат. Това наложи промените“, аргументира новите текстове вицепремиерът Валери Симеонов.

Той обърна внимание на многото изследвания, които потвърждават вредата от високите нива на шум върху човешкия организъм. „В България положението е по-тежко, отколкото в останалите държави в Европа и това го доказват изследванията на авторитетни лаборатории, които установяват, например, че над 40% от децата в България са с увреждания на слуховия апарат“, допълни той.

От групата на „БСП за България“ обявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта при първото гласуване, но ще направят свои предложения между двете четения.

От ДПС пък изцяло се противопоставиха срещу предлаганите текстове. В изказване от парламентарната трибуна народният представител Танер Али коментира, че според него новите разпоредби отнемат правата на местните власти, а промени имат за цел, чрез централизирането на контрола , да подчинят бизнеса чрез приемането на рестриктивни мерки.