Правителството определи линията на бедност за 2018 година на 321 лева

себе си подкуп линия на бедност правителство доход минимален пенсии тават
Линията на бедност в България през 2018 г. ще е 321 лева.

Това реши правителството на днешното си заседание.

Сумата е със 7 лева по-висока в сравнение с размера й през настоящата година.

Сумата е определена съгласно методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчислява на базата на данни от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети в Република България“, което се провежда ежегодно от Националния статистически институт.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.