Парламентът прие окончателно спорния Закон за горивата

Народните представители приеха окончателно новия Закон за административното регулирани на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Търговците на едро и дребно, съхраняващите нефт и нефтени продукти, както и дистрибуторите ще трябва да подадат заявление за регистрация в 3-месечен срок, след като Министерството на икономиката публикува информация за необходимите документи.

Законът за горивата ще влезе в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

1 месец след влизането му в сила министърът на икономиката трябва да издаде наредба за подаването на заявления от търговците.