Националният съвет за интеграция на хората с увреждания заседава в МС

увреждания Национален съвет за интеграция работодатели синдикати
От 14 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Председател на съвета е министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. В дискусията ще участват националният омбудсман Мая Манолова, ръководители на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, както и представители на родителите на деца с увреждания.

По време на заседанието ще бъде обсъден проекта на Закон за личната помощ, внесен от омбудсмана Мая Манолова.

Припомняме ви, работодатели и синдикати поискаха заседание на Съвета в опит да се намери работеща трайна стратегия за интеграцията на хората с увреждания.

Социалните партньори се надяват със съвместните усилия на институциите, на организациите на и за хора с увреждания, както и на представителите на протестиращите да се намерят работещи и перспективни решения, които да гарантират правата на хората с увреждания и особено на децата.