Комисията за защита на потребителите пред FN: Внимавайте с офертите за намаления на стоки!

В месеците преди Коледа потребителите се готвят да атакуват търговските обекти, за да изберат най-хубавите и същевременно най-евтини подаръци за своите близки. Често цената се оказва определяща при решението кой точно артикул да изберем. А промоциите и намаленията са стотици. Какво обаче трябва да знаем, за да не излезе евтиното скъпо, вижте съветите на Габриела Руменова, ПР на Комисията за защита на потребителите.

В месеците преди Коледните празници търговците организират промоции и намаления – как да се предпазим от възможни измами?

Търговците трябва да спазват изискванията на Закона за защита на потребителите. Сред тях е месец преди обявеното намаление да са предлагали стоката на стара – по-висока цена. На етикета да бъдат посечени двете цени. За да може потребителят да се ориентира за размера на намалението и да разбере дали то го устройва. И да знае дали коректно се прилага самото намаление. Защото може да се окаже, че на касата се маркира старата цена. Условията, при които се прави промоцията, трябва ясно и коректно да бъдат заявени от търговците и да бъдат спазвани.

Коя е най-често прилаганата измама? Например потребителят няма как да знае дали в предишния месец стоката е продавана с по-висока цена?

Точно тук е ролята на контролния орган. Той може да установи това от втората ролка на касовия апарат. Така става ясно на каква цена е продаван артикулът в минал период. И с констативен протокол се удостоверява верността на информацията.

Солени ли са глобите за нарушителите търговци?

Различни са, защото в единия случай има административно нарушение, а в друг случай е нелоялна търговска практика. А и зависи какъв анонс е имало към потребителя.

Какво все пак е полезно да знаят потребителите?

Нека да проверят на какви цени вървят стоките, които ги интересуват. Да направят проверка в различни обекти. Защото има такива, които по принцип продават стоката на по-ниска цена. Други – на по-висока. И когато те я предложат на намаление, може тази стока да се окаже по-скъпа от другия обект. Просто защото този поначало държи високи цени. Едно проучване на пазара винаги е полезно.

Вадят ли търговците около Коледа и Нова година залежала техника или стари стоки, които ние купуваме на промоция, а после се оказва, че има проблем с тях?

Добре е да знаят хората, че когато пазаруват от кампании за намаления те имат същото право да предявят рекламация, както и когато сме си купили нещо на редовна цена. Ако възникне някакъв проблем със стоката в рамките на срок от две години според Закона за защита на потребителите, те могат да предявят рекламация и да отправят своята претенция към търговеца. Като законът предвижда няколко начина за решаванетоп. Първият – безплатен за потребителя ремонт или замяна.

Ако това не може да бъде направено в рамките на месец, след като е предявена рекламацията, потребителят вече има право да изиска и отбив от цената. Това може да стане, ако дефектът е такъв, че може да се приеме като разумно решаване на казуса. И още нещо много важно – ако три пъти в законовия гаранционен срок до две години стоката е била ремонтирана и възникне отново някакъв дефект, като не е задължително всички пъти дефектът да е бил един и същи, потребителят вече може да настоява и за разваляне на сделката и връщане на парите.

За какво да внимават студентите, когато организират студентския си празник?

Ние имаме кампания преди студентския празник и тя е за извършване проверка на офертите, които се отправят към студентите както по отношение на възможността да посетят различни заведения, така също и места за настаняване – нощувка и пътуване. Проверяваме също и обявите, които се появяват на таблата на университетите и в близост до тях. Понякога предложенията се правят от нерегламентирани лица.

Когато студентите се спрат на дадено предложение, добре е да направят и проверка в интерент. Да не се възползват от най-лесно достъпната оферта или най-изгодната. Защото често една такава оферта е доста привлекателна за тях, но те не винаги са в състояние да видят риск в нея.