Има сигнали и за други възпитатели, прилагали физическо насилие над децата от дома в Борован – ВИДЕО

Борован

Държавната агенция за закрила на детето е извършила проверка в центъра за настаняване от семеен тип в Борован на 9 февруари. Това заяви социалният министър Бисер Петков пред журналисти.

„Контролните органи на агенцията са били в дома. Освен констатирания случай, който беше във видеозаписа с физическо насилие над дете, потребител в този център, са констатирани и в разговор с децата, които са казали, че още двама помощник-възпитатели са прилагали подобни методи на психическо и физическо насилие върху децата“, посочи Петков.

Все още няма съставени актове за наказания, защото има процедури

По думите на министъра са констатирани и други пропуски в центъра.

„Не са представени от управляващата дома процедури, които регламентират работата с децата, действията при кризисни случаи и при случаи на насилие. Служителите в дома не са запознати с тези правила. Проверката е извършена своевременно, веднага след сигнала от 8 февруари. Предстои да бъдат предприети съответните дисциплинарни наказания. Такива са препоръчани към доставчика на услугата община Борован. Ще бъдат предприети и действия от ДАЗД“, обясни ресорният министър.

Относно това какви конкретни мерки ще бъдат предприети към възпитателките, проявяващи агресия, Петков заяви, че това зависи от действията на ДАЗД. „Ще бъдат предприети санкциониращи действия за извършени нарушения. На кмета на общината като доставчик на тази услуга ще бъдат дадени препоръки за санкциониращи действия. Ще направим възможното в най-кратки срокове служителите, за които са констатирани нарушения, да бъдат отстранени. Това е в правомощията на кмета на общината“, посочи Петков.

От друга страна социалният министър изтъкна, че проверките, които ДАЗД ще извършва няма да бъдат по сигнали. На база на тях  междуведомствената група ще предприеме още мерки, освен сегашните, които се състоят в промяна за методиката за критериите и качеството за предоставяне на резидентна грижа, в ход е и методика за новото съдържание на центрове за обществена подкрепа.

„Манталитетът, с който искаме да се разделим от специализираните институции, от които бяха изведени децата, се пренесе в подобрената материална среда, която имаме в центровете за настаняване от семеен тип. Някъде това са същите служители и нямаме дългосрочна система за поддържане на професионалната квалификация на работещите. Много е важното съпътстващото обучение, което трябва да бъде непрекъснато“, каза Бисер Петков.

Той обясни, че предстои да се обсъжда въвеждането на видеонаблюдение в домовете.

Преди това пред ресорната комисия Бисер Петков посочи, че случаи на насилие над деца, за съжаление, има в детски градини и в центрове за настаняване от семеен тип.

„Това, което прави министерството, е да постави всички тези проблеми и да предвиди мерки, които да служат като превенция за случаите на насилие над деца, и да повишат качеството на грижата в тези центрове. 282 центъра за настаняване от семеен тип функционират в страната и основен доставчик на тази услуга са общините“, посочи той.