Депутатите спасиха интеграционните добавки на половин милион българи с увреждания

интеграционни добавки

Комисията по труда и социална политика в парламента спаси над 500 000 хора с увреждания от това да останат без интеграционни добавки. Това те направиха като приеха на второ четене промени и поправки в Закона за интеграция на хората с увреждания, който трябва да мине на второ четене в парламента.

През юни Върховния административен съд отмени разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

С днешното решение ще се запази размерът на месечните интеграционни добавки за транспортни услуги в размер на 15% от гарантирания минимален доход, както и месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер на 20% от гарантирания минимален доход, който е в размер на 75 лв.

497 145 лица с увреждания получават месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги, а за информационни и телекомуникационни услуги 70 608 души. 89 лица пък получават месечна добавка за обучение.

Последната дума ще е отново на депутатите, които трябва да приемат окончателно промените и в пленарната зала.